OFERTA
Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:
 • Sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej i analogowej
 • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, obiektów liniowych oraz sieci    uzbrojenia terenu
 • Pomiary uzupełniające
 • Pomiary powierzchni lokali
 • Inne prace geodezyjne związane z pomiarami sytuacyjno – wysokościowymi


Geodezyjna obsługa inwestycji:
 • Pomiary realizacyjne:
  • - wytyczanie budynków i budowli
  • - wytyczanie obiektów liniowych tj. drogi, rowy, chodniki itp.
  • - wytyczanie sieci uzbrojenia terenu
  • - zakładanie reperów roboczych
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna procesu budowlanego w trakcie realizacji
 • Inne prace geodezyjne związane z pomiarami realizacyjnymi


Prace geodezyjno – prawne:
 • Podziały nieruchomości
 • Wstępne projekty podziałów nieruchomości
 • Wznowienia punktów granicznych
 • Sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
 • Sporządzanie wykazów synchronizacyjnych
 • Sporządzanie dokumentacji do ustanowienia służebności gruntowych
 • Sporządzanie dokumentacji do zmiany użytków oraz do wyłączenia z produkcji rolnej
 • Inne prace geodezyjno – prawne

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

Geodezyjna obsługa inwestycji

Prace geodezyjne - prawne

KONTAKT

A.C. GEO - FIRMA GEODEZYJNA
mgr inż. Anna Czerwińska
ul. Jagiellończyka 13/12
39-300 Mielec

508 851 985
acgeodezja@gmail.com